Ако някой в чата ви досажда напишете: /ignore nick.
  За да махнете игнорирането напишете /unignore nick.

Важно: Всеки канал си има свои правила, които трябва да бъдат спазвани.
Изберете стил:

За възрастни (+18)

Регионални


Възрастови
Официални
Други